מנהל המחלקה:  אריה זיסמן

כתובת: גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון: 09-9538201 פקס: 09-7925262
נייד:  050-5338388
דואר אלקטרוני:  [email protected]
קבלת קהל: בתיאום מראש

אבי מאיסי

רכז ביטחון שוטף צבאיאבי מאיסי

כתובת: גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון: 09-9538222 
נייד:  050-4036014
דואר אלקטרוני:  [email protected]
קבלת קהל: בתיאום מראש

קצינת בטחון - מוסדות חינוך: מאיה גור

כתובת: גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון: 09-9538232 
נייד:  050-4036031
דואר אלקטרוני:  [email protected]
קבלת קהל: בתיאום מראש

 כללי

מחלקת הביטחון היישובית נועדה לספק מענה בטחוני לתושבים ולשפר את מערך הביטחון ביישוב לצורך קיום אורח חיים תקין ואיכותי, תוך תיאום ושיתוף פעולה הדוקים בן כל גורמי הביטחון וההצלה הפועלים ביישוב (צה"ל, משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש).המחלקה פועלת באמצעים העומדים לרשותה כדי להגביר את תחושת הביטחון בקרב תושבי היישוב, לרבות ע"י מערכת מצלמות  במעגל סגור במספר מקומות ביישוב וניידות ביטחון המסיירות ביישוב 24 שעות (במהלך הלילה מתוגברת השמירה).

 

ביטחון יישובי כללי

הפעלת מערך אבטחה ושמירה ברחבי היישוב תוך טיפול באירועים חריגים ומתן מענה מיידי לקריאות תושבים דרך מוקד 107. כמו כן, מטפלת המחלקה בבקרת כניסות הפועלים הפלשתינאים ליישוב, בקרה על עמידת אתרי הבנייה בנהלי הביטחון ועוד.

 

אבטחת מוסדות חינוך ואירועים

פיקוח והפעלה של מערך אבטחת מוסדות החינוך ביישוב, אישורי טיולים, אבטחת אירועים בית-ספריים וכלל יישוביים, עריכת קורסי עזרה ראשונה למורים ותלמידים, טיפול במערכות המצוקה והאזעקה, תרגול מוסדות החינוך בתרגילים כלליים ועוד.

 

בטיחות מוסדות חינוך

ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך ברשות עפ"י דרישות משרד החינוך, הפצת הנחיות בטיחות למנהלי מוסדות החינוך ומתן ייעוץ שוטף וסיוע מקצועי למחלקת תחזוקה וגורמי חוץ.

 

שירותי חירום

הכנת היישוב לשעת חירום והפעלתו במצבי חירום.

 

מוקד ביטחוני עירוני

הפעלת מוקד ביטחוני עירוני משולב המהווה את מרכז העצבים של היישוב ומשמש גורם מפעיל ומתאם באירועים ביטחוניים ומטפל בזמן שיגרה בפניות ובתלונות תושבים וגורמים אחרים.

 

מוקד עירוני

לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים באלפי מנשה לחץ כאן
להצהרה בדבר שמירה של עובדים פלשתינאים בישוב לחץ כאן