הדרכה של תלמידי היסודי בצופה השרון למשמרות זה"ב על ידי תומר המש"ק הקהילתי וטלי חן שוטרת הזה"ב