ועדת בטיחות בדרכים

דוד סלטר- מנהל מטה בטיחות בדרכים

יעקב אוחיון – מזכיר המועצה

ניצן מור- מנהל אזור שומרון – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

פרי אדרי עראמי- מנהלת מח' חינוך

אירית רמון חיון- מנהלת המתנ"ס

מאיר ברקאי- מנהל מח' שפע

אינג' בוריס גרינברג- מהנדס המועצה

תומר יהודה – מפקד המש"ק

אריה זיסמן- קב"ט

שרון פוסט רצאבי