יום ההליכה הבינלאומי - ילדי בתי הספר קיבלו צמידי סיליקון עם מסר בטיחות להליכה בטוחה