במהלך מבצע תנועה בישוב אלפ"ש שערך משרד תנועה שומרון בשת"פ מש"ק אלפ"ש + מש"ק קדומים + תנועה מחוזית שלוחת שומרון

נרשמו סה"כ : 22 דוחות עפ"י הפירוט הבא :
חגורות - 12
עקיפות - 3
פלאפון - 1
התקן ריסון ילדים - 2
עצור - 1
אוזניות - 1
רישיונות - 2
3 רכבים הורדו מהכביש על ליקויי בטיחות ונערכה הסברה בקרב התושבים.