מנהלת הספרייה: שמחה אהרוני

דואר אלקטרוני: [email protected]

 

כללי

הספריה מספקת שרותי השאלה ללא תשלום לתושבי הישוב. בספריה כותרים למבוגרים, לילדים ולנוער בעברית ובאנגלית.

שעות פעילות

ביום א' ג' ד' משעה 13:00 עד שעה 19:00 

ביום ב' משעה 13:00 עד שעה 16:00

ביום ה' משעה 9:00 עד שעה 16:00

 

פעילות המתקיימת בספרייה

אחת לחודש שעת סיפור מפי גננת.

הצגות לילדים.

מפגשים עם סופר או הרצאה.

 

עיקרי נוהל השאלת ספרים

  1. הנרשם לספריה יחתום על חוזה השאלת ספרים.
  2. עם הרשמתו ייתן הנרשם שיק פיקדון, ע"ס -. 100 ₪ למנוי. השיק יירשם ללא תאריך, ויישמר בכספת המועצה, למקרה של השחתה או איבוד הספר.
  3. כל מנוי זכאי לשאול ספר אחד בשפה העברית וספר אחד בשפה האנגלית.
  4. הספר מושאל לחודש אחד בלבד, עם אפשרות הארכה בשיחה טלפונית אל הספריה.
  5.  על כל שואל/ת להיות אחראי/ת לספר שהשאיל/ה לדאוג שלא יינזק או יאבד .והיה והספר ניזוק או אבד יהיו השואל או השואלת מחויבים לרכוש ספר חדש תחתיו.
  6. תקופת ההשאלה היא חודש ימים בלבד . שואל המבקש להאריך את תקופת ההשאלה מחיוב להודיע לצוות הספרייה טלפונית על בקשתו זו.

קישור לאתר הספרייה

לחץ כאן

קישור לפייסבוק של הספרייה

לחץ כאן