מנהלת המחלקה: מורשה פרוינד

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538246 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]
קבלת קהל: בתיאום מראש 

​קבלת קהל למזכירות המחלקה:

בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 12:30

מיטל כרמל מזכירת המחלקה טל. 09-9538246

או בפנייה למוקד המועצה בטל. 107 (מטלפון נייח)

או 09-9538200

או לווטסאפ 050-4036039

 

 

מזכירת המחלקה: מיטל כרמל

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538246 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]
קבלת קהל: בימים א' עד ד' בין השעות 08:00 עד 13:30 

 

עובדת זכאות: שיפי דוויד

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538213 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]l
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 08:00 עד 14:30

ביום ג' בין השעות 14:30 עד 18:30

ביום ד' בין השעות 08:00 עד 14:00

 

עובדת משפחה ופניות חדשות: עו"ס אורית מיישר

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538247 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]l
קבלת קהלבתיאום מראש

 

 

עובדת ילדים בסיכון, חוק נוער: עו"ס שרון דהן

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538330 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]l
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת משפחה, גרושין וסדרי דין: עו"ס תחיה סירוטקין

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538235 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]l
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת אוכלוסיות מיוחדות: עו"ס מרי אבשרי כהן

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538234 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]l
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת נוער וצעירים: עו"ס שחר רצבי רמתי

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538230 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת אזרחים ותיקים: רוית כלנית לנדאו

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538230 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני: [email protected]
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת התנדבות וקהילה: עו"ס שירה דיקן 

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538231 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:[email protected]
קבלת קהלבתיאום מראש

 

תפקידי המחלקה

תפקיד המחלקה הינו לספק שירותים חברתיים, שמטרתם לסייע לתושבי היישוב בכל הגילאים, להקל על המצוקות ולקדם את רווחתם של היחידים, המשפחות, הקבוצות והקהילה.

במחלקה ניתן טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, טיפול במשפחות והדרכת הורים. המחלקה שותפה בפרויקטים קהילתיים בתחומים שונים, כגון: נוער, גיל הרך, גמלאים ומבוגרים, תוך עבודה מערכתית ויחסי גומלין עם שאר המחלקות  ונותני השירותים ביישוב.

 

אוכלוסיות יעד ותחומי טיפול

המחלקה פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד וחוקים נוספים ומטרתה להביא לתפנית חיובית בחיי הפונה, המשפחה, הקבוצה והקהילה ולהקנות להם יכולת וכלים לפתור את בעיותיהם בכוחות עצמם ולצמצם את תלותם:

 • רווחת המשפחה - טיפול כוללני, במכלול הבעיות הנובעות ממשברים או מצבים אובייקטיביים של אבטלה, נכות, מחלה כרונית ועוד.
 • טיפול במשפחות עם הדרכת הורים.
 • טיפול חירום במצבים של ילדים בסיכון.
 • טיפול פרטני בקשישים ומתן חוק סיעוד, והפעלת מועדון 55+ בשיתוף המתנ"ס.
 • זכויות והטבות הניתנות לאזרחים ותיקים ע"י רשות מקומית
 • שיקום , נכויות, התפתחויות ופיגור – טיפול פרטני, מעקב וייעוץ.
 • טיפול פרטני בבני נוער במצוקה – מצבי סיכון, שימוש בסמים, סכנת נשירה,  בשיתוף קידום נוער ומרכז הנוער.
 • עבודה קהילתית – תכנון, ייזום והפעלת תכניות קהילתיות עפ"י מיפוי צרכים יישובים ממוקדים.
 • התנדבות - פיתוח תוכניות התנדבות בקהילה

 

דרכי הטיפול

 • השירותים הניתנים ע"י המחלקה מחולקים לשירותי חובה ולשירותי רשות.
 • שירותי החובה מושתתים על חוקים, ואילו שירותי הרשות מבוססים על תקנותמשרד הרווחה ומדיניות היישוב.
 • שירותי הרשות מסופקים עפ"י הצרכים ובהתאם למשאבי הרשות.
 • סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו עפ"י חומרת הבעיות מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.
 • השירותים ניתנים עפ"י קריטריונים לנזקקות ומבחן ההכנסות.  חלק מהשירותים כרוך בהשתתפות כספית של המשפחות.

 

שירותים נוספים של המחלקה

מרכז גישור ודיאלוג בקהילה

 

 

חובת השמירה על סודיות

על כל עובדי המחלקה חלה חובת סודיות בכל הנוגע למידע המגיע אליהם בתוקף תפקידם. השימוש במידע נעשה אך ורק בהסכמת הפונים עפ"י  הכללים והתקנות הקבועים בחוק.