• ועדה זו מתכנסת בתדירות גבוהה יותר ובפורום מצומצם הכולל את יו"ר הועדה ומהנדס/אדריכל הועדה. 
  • מטרת ועדה זו לזרז ולקצר תהליכים במתן אישור לבקשות בניה. 
  • בועדה זו ידונו בקשות הניתנות לאישור במסגרת התב"ע מאושרת, ללא מתן הקלות מיוחדות לבניה.