מנהל השפ"ח: אורי מחלב

כתובת: גלבוע 116, אלפי מנשה
טלפון:  09-9538229
פקס: 09-7947519
קבלת קהל: בתיאום מראש

 

פסיכולוגית: אני דרמון

כתובת: גלבוע 1, אלפי מנשה
טלפון: 09-7925223

 

רכזת חינוך מיוחד ומזכירת השפ"ח: תמרה מרטינוביץ

כתובת: גלבוע 116, אלפי מנשה
טלפון: 09-9538220
פקס: 09-7947519
קבלת קהל: בתיאום מראש
דואר אלקטרוני[email protected]

 

תחומי אחריות:

אורי מחלב- מנהל השפ"ח, פסיכולוג גני הטרום חובה וחטיבת הביניים חצב.

אני דרמון - פסיכולוגית חינוכית בבית ספר צופה שרון.

 


צור קשר 

בתיאום עם תמרה רכזת החינוך המיוחד ומזכירת השפ"ח

תפקידי השפ"ח

עיקר עבודתו של הפסיכולוג החינוכי במערכת החינוך מתבססת על הגישה המערכתית הרואה את הפרט כחלק ממכלול מערכות חברתיות רבות - המשפחה, הכיתה בית הספר והקהילה. על כן הפסיכולוג הבית ספרי פועל בכמה מישורים:

  • לשפר את מקצועיותם ומיומנותם של אנשי החינוך בתחומי בריאות הנפש כדי שיוכלו לאפשר את הלמידה והתפקוד החברתי של התלמיד באקלים מעודד צמיחה.
  • מתן טיפול ויעוץ פרטני לתלמידים והמצויים במצב המחייב התערבות והכוונה, להם ולהוריהם.
  • עורך תצפיות 

כמו כן מעניק שפ"ח שירותי טיפול וייעוץ פרטניים ישירות לתלמידים המצויים במצבים בהם קיימים גורמים הפוגעים בהתפתחותם התקינה.