דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

פרוטוקולי ישיבות המועצה

  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 1 מיום 16.12.2008
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 2 מיום 30.12.2008
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3 מיום 27.01.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 4 מיום 25.02.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 5 מיום 17.03.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 6 מיום 24.3.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 7 מיום 21.04.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 8 מיום 19.05.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 9 מיום 21.06.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 10 מיום 14.07.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 11 מיום 14.07.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12 מיום 17.8.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 13 מיום 17.08.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 14 מיום 15.09.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 15 מיום 20.10.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 16 מיום 8.11.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 17 מיום 29.11.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 18 מיום 15.12.2009
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 19 מיום 19.1.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 20 מיום 14.2.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 21‏ מיום 14.03.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 22 מיום 22.03.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 23 מיום 25.4.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 24 מיום 25.5.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 25‏ מיום 16.06.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 26‏ מיום 16.06.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 27‏ מיום 13.07.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 28‏ מיום 01.09.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 29‏ מיום 10.10.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 30‏ מיום 10.10.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 31‏ מיום 07.11.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 32‏ מיום 07.11.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 33‏ מיום 28.11.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 34‏ מיום 26.12.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 35‏ מיום 26.12.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 36 מיום 23.1.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 37 מיום 13.2.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 38 מיום 13.2.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 39 מיום 13.3.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 40 מיום 15.5.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 41 מיום 26.6.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 42 מיום 17.7.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 43 מיום 18.9.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 44 מיום 18.9.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 45 מיום 6.11.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 46 מיום 30.11.2010
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 47 מיום 27.12.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 48 מיום 27.12.2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 49 מיום 05.02.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 50 מיום 11.03.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 51 מיום 01.04.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 52 מיום 01.04.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 53 מיום 22.04.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 54 מיום 17.06.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 55 מיום 18.7.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 56 מיום 9.9.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 57 מיום 14.10.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 57 - המשך מיום 28.10.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 58 מיום 14.10.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 58 - המשך מיום 28.10.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 59 מיום 28.10.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מין המניין מס' 60 מיום 26.11.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 61 מיום 26.11.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 62 מיום 16.12.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 63 מיום 30.12.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 64 מיום 30.12.2012
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 65 מיום 12.02.2013
  המשך לפרוטוקול מס' 65 בקשה של משה אופיר לביהמ"ש
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 66 מיום 17.03.2013
  פרוטוקול החלטת מועצה בסבב טלפוני מס' 67 מיום 29.4.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 68 מיום 19.5.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 69 מיום 12.6.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 70 מיום 18.08.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1 מיום 31.10.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 2 מיום 17.11.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3 מיום 17.11.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 4 מיום 8.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 5 מיום 22.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6 מיום 31.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7 מיום 26.01.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 8 מיום 26.01.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 9 מיום 26.01.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 10 מיום 9.2.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 11 מיום 09.02.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 12 מיום 30.3.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 13 מיום 11.05.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 14 מיום 15.06.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 15 מיום 29.6.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16 מיום 29.6.2014
  תקציר ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 17 מיום 10/7/2014
  פרוטוקול החלטת מועצה שנתקבלה בישיבת הנהלה ו/או בסבב טלפוני מס' 18 מיום 11.8.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 19 מיום 24/8/2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 20 מיום 16/9/2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 21 מיום 21/10/2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 22 מיום 09.11.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 23 מיום 14.12.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 24 מיום 11.1.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 25 מיום 8.2.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 26 מיום 15.2.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 27 מיום 1.3.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 28 מתאריך 16.3.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 29 מיום 12.4.15
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 30 מיום 12.4.2015
  פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 31 מיום 3.5.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 32 מיום 14.6.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 33 מיום 14.6.2015
  פרוטוקול החלטת מועצה שלא מן המניין מס' 34 בסבב טלפוני/דוא"ל מיום 28.6.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 35 מיום 19.7.2015
  פרוטוקול החלטת מועצה שלא מן המניין מס' 36 שנתקבלה בסבב טלפוני/דוא"ל מיום 18.8.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 37 מיום 6/9/2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 38 מיום 1/11/2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 39 מיום 29.11.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 40 מיום 13.12.2015
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 41 מיום 10.01.2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 42 מיום 31.01.2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 43 מיום 31.01.2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 44 מיום 21/2/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 45 מיום 6/3/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 46 מיום 10/4/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 47 מיום 10/4/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 48 מיום 16/5/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 49 מיום 13/6/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 50 מיום 13/6/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 51 מיום 11/7/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 52 מיום 19/9/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 53 מיום 6/10/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 54 מיום 7/11/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 55 מיום 7/11/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 56 מיום 14/11/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 57 מיום 12/12/2016
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 58 מיום 12/12/2016
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד