דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

רווחה ושירותים חברתיים

 

מנהלת המחלקה: אטי מדרר

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851

טלפון:09-9538219 פקס:  09-7926-849

דואר אלקטרוני:etim @alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתיאום מראש 

 

 

 

   

מזכירת המחלקה: מיטל כרמל

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851

טלפון:09-9538246 פקס:  09-7926-849

דואר אלקטרוני:meitalc@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתיאום מראש 

 

 

עובדת זכאות: עליזה חברוני

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851

טלפון:09-9538213 פקס:  09-7926-849

דואר אלקטרוני:revaha@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתיאום מראש 

 

 

צוות העובדים ותחומי אחריות

 • בנושא ילדים בסיכון וחוק נוער – עו"ס, מרים נהרי  ,טלפון בשעת חירום – 050-4036049
 • בנושא אלימות במשפחה – עו"ס, טלי גרברצ'יק ,טלפון בשעת חירום – 7925492- 09 (ניתן להשאיר הודעה במשיבון).
 • בנושא פקידת סעד לסדרי דין (גירושין) – עו"ס, טלי גרברצ'יק
 • בנושא עו"ס משפחה ופניות חדשות – עו"ס,אורית מישר
 • בנושא זכאות לקבלת שירותים חברתיים – עובדת זכאות, עליזה חברוני
 • בנושא אוכלוסיות מיוחדות וחוק סיעוד - עו"ס מרי אבשרי
 • בנושא נוער - עו"ס יעל לינקר

 

תפקידי המחלקה

 

 

כללי

 

תפקיד המחלקה הינו לספק שירותים חברתיים, שמטרתם לסייע לתושבי היישוב בכל הגילאים, להקל על המצוקות ולקדם את רווחתם של היחידים, המשפחות, הקבוצות והקהילה.

במחלקה ניתן טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, טיפול במשפחות והדרכת הורים.המחלקה שותפה בפרויקטים קהילתיים בתחומים שונים, כגון: נוער, גיל הרך, גמלאים ומבוגרים, תוך עבודה מערכתית ויחסי גומלין עם שאר המחלקות  ונותני השירותים ביישוב.

 

אוכלוסיות יעד ותחומי טיפול

 

המחלקה פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד וחוקים נוספים ומטרתה להביא לתפנית חיובית בחיי הפונה, המשפחה, הקבוצה והקהילה ולהקנות להם יכולת וכלים לפתור את בעיותיהם בכוחות עצמם ולצמצם את תלותם:

 • רווחת המשפחה - טיפול כוללני, במכלול הבעיות הנובעות ממשברים או מצבים אובייקטיביים של אבטלה, נכות, מחלה כרונית ועוד.
 • טיפול במשפחות עם הדרכת הורים.
 • טיפול חירום במצבים של ילדים בסיכון.
 • טיפול פרטני בקשישים ומתן חוק סיעוד, והפעלת מועדון גמלאים בשיתוף המתנ"ס.
 • שיקום , נכויות, התפתחויות ופיגור – טיפול פרטני, מעקב וייעוץ.
 • טיפול פרטני בבני נוער במצוקה – מצבי סיכון, שימוש בסמים, סכנת נשירה,  בשיתוף קידום נוער ומרכז הנוער.
 • עבודה קהילתית – תכנון, ייזום והפעלת תכניות קהילתיות עפ"י מיפוי צרכים יישובים ממוקדים.

 

דרכי הטיפול

 

 • השירותים הניתנים ע"י המחלקה מחולקים לשירותי חובה ולשירותי רשות.
 • שירותי החובה מושתתים על חוקים, ואילו שירותי הרשות מבוססים על תקנותמשרד הרווחה ומדיניות היישוב.
 • שירותי הרשות מסופקים עפ"י הצרכים ובהתאם למשאבי הרשות.
 • סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו עפ"י חומרת הבעיות מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.
 • השירותים ניתנים עפ"י קריטריונים לנזקקות ומבחן ההכנסות.  חלק מהשירותים כרוך בהשתתפות כספית של המשפחות.

 

חובת השמירה על סודיות

 

על כל עובדי המחלקה חלה חובת סודיות בכל הנוגע למידע המגיע אליהם בתוקף תפקידם. השימוש במידע נעשה אך ורק בהסכמת הפונים עפ"י  הכללים והתקנות הקבועים בחוק.

  זכויות והטבות הניתנות לאזרחים ותיקים ע"י רשות מקומית
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד