דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על מתנ"ס אלפי מנשה
מתנ"ס אלפי מנשה
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
הרשמה למעונות התחלה חכמה

הנהלה ציבורית

הנהלה ציבורית 

 

החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית שנוסדה ב-1969 על ידי שר החינוך דאז זלמן ארן ז"ל. 

המתנ"ס הוא גוף עצמאי, הפועל כעמותה. בראש המתנ"ס עומדת הנהלה, ולה אחריות משפטית וציבורית על ניהולו, על תקציבו ועל התכניות המתבצעות בו. ההנהלה מעצבת וקובעת את מדיניות המתנ"ס בהתאם לצורכי הקהילה ובהתאם לתפיסת העולם של החברה למתנ"סים.  

בהנהלה חברים נציגי תושבים ונציגי החברה למתנ"סים. בעלי תפקידים

 בהנהלות הציבוריות במתנ"סים טמונה התפיסה של המרכזים הקהילתיים בישראל כמוקד לדמוקרטיה הקהילתית. שכן, ביסוד תפיסת עולמם עומד הניהול העצמי של התושבים בכל הנוגע לחייהם הקהילתיים. תפיסה זו באה לידי ביטוי בעקרונות הפעולה של המרכזים, הרואים חשיבות מרובה בפיתוח מנהיגות קהילתית.  

באלפי מנשה כמו במקומות אחרים,ההנהלה המקומית משמשת כר לפיתוח מנהיגות מקומית ועירונית. במקומות רבים, חברי ההנהלה - הלומדים, משתלמים ומתפתחים במסגרת הכשרת ההנהלות - הגיעו לתפקידי מנהיגות במישור המקומי ואף מעבר לו.
החברה למתנ"סים מספקת ידע מקצועי והדרכה לגופים המפעילים את המתנ"ס ואין היא גורם הנושא באחריות לתקצוב המתנ"ס. עם זאת, החברה מסייעת למתנ"סים באמצעות תקציבים ייעודיים ולא ייעודיים ותקציבי פיתוח  

ההנהלה הציבורית היא הגרעין המבטא את צורכי הקהילה ואת רעיון מעורבות התושבים בתהליכים המתרחשים בקהילתם. שמירה על עצמאותו של המתנ"ס בקהילתו, הקפדה על שיתוף התושבים בעשייה השוטפת והדרכה בפתרון בעיות, כל אלה מהווים את הנדבך המרכזי עליו הושתתה החברה למתנ"סים מאז הקמתה. 

המרכז הקהילתי הינו ישות משפטית נפרדת ועצמאית הפועל כעמותה רשומה כחוק ,שעליו חלים כל החובות והזכויות עפ"י רשם העמותות .האחריות המשפטית והציבורית לניהול המתנ"ס על תקציבו ועל התוכניות המבוצעות בו מוטל על ההנהלה הציבורית.  

 

מנהל/ת המרכז הקהילתי הינו/ה עובד החברה למתנ"סים, האמור לייצג את תפיסת העולם שלה. 

 

פעילות ההנהלה הציבורית: 

 

הפעילות מתבצעת בהתאם לדרישות חוק העמותות, במסגרתן פעולות שתי ועדות סטטוטוריות: ועדת ביקורת 

וועדת כ"א וכספים. לצידן פועלת ועדת הנחות ורווחת הפרט. 

  

ועדת כ"א וכספים: 

4 חברים: יו"ר – דליה נחום לוי, דבורית פינקלשטיין, פלדמן יוסי, אירית רמון חיון- מנהלת  המרכז  הקהילתי.

תפקידם: לבחון ולהמליץ להנהלת המתנ"ס ולמנהלה בבחירת כ"א מתאים, לאשר פעולות תקציביות.

 

ועדת הנחות ורווחת הפרט:

3חברים: יו"ר – צורי לגזיאל, דליה נחום לוי, ברק זיו, לה,  

הדפסשלח לחבר
דלג על Banners
Banners
עבור לתוכן העמוד